Centre Mall

Trung tâm thương mại Satra Phạm Hùng - C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

TIN TỨC

KIẾN TẬP CHỮA CHÁY, CỨU HỘ, CỨU NẠN TTTM SATRA PHẠM HÙNG 2018

22.08.2018

Theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Trung tâm Thương mại Satra Đường Phạm Hùng phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Huyện Bình Chánh tổ chức kiến tập chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn năm 2018 tại Trung tâm Thương mại Satra Đường Phạm Hùng. Kiến tập PCCC nhằm mục đích nâng cao khả năng tổ chức, phối hợp, kỹ năng thực hành chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở, toàn thể CBCNV Trung tâm và nhân viên các doanh chủ đang hoạt động tại Trung tâm.
QUAY LẠI