Centre Mall

Trung tâm thương mại Satra Phạm Hùng - C6/27 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp.HCM

TIN TỨC

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2021

07.05.2021

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn về việc tổ chức Hội nghị Người lao động ở các doanh nghiệp trong Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn năm 2021. Ban Giám đốc Trung tâm Thương mại Satra Phạm Hùng đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 theo hình thức đại biểu tham dự vào ngày 28/04/2021. Hội nghị là dịp để phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, đựợc quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động. Qua đó xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng Trung tâm phát triển bền vững.
QUAY LẠI